Именно услуги свързани със диагностицирането и ремонта на скъпоструващи електронни блокове за управление, актуатори ,сензори , модули, мултимедиини системи, инфотейнмънт системи и други.
Тези сложни електронни системи налагат използването на сложна скъпоструваща апаратура изискваща специфични умения и знания в областта на електрониката, електромеханиката, сензориката, информатиката , както и познаването на принципите и взаимовръзките между отделните компоненти и системи в различните марки и модели автомобили.

Поради тези причини ние от Fixel LTD , създадохме лаборатория за диагностика и ремонт на автомобилна електроника.
Поради същите тези причини установихме че можем да дадем най-доброто от себе си само ако специализираме тясно в производствената гама на една марка автомобили , запознавайки се подробно и изучавайки принципите на работа и взаимовръзките между отделните системи и компоненти и закупуването на съответното оборудване и апаратура необходимо за целта.

Спряхме се на продуктовата гама на Mercedes-Benz защото винаги първи въвеждат в експлоатация най-новите технологии и решения в автомобилната индустрия.

Крайният резултат:

За 10 години имаме хиляди доволни клиенти от цяла България , и от различни части на Европа като Испания, Франция, Германия, Холандия, Словения, Полша, Гърция.

Troy Gray
CEO / Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Richy Lace
Marketing Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Jane Gray
Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

July Wood
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.