Гаранционният срок на устройството / модула е посочен в дадената обява и започва да тече от датата на продажба / ремонт. Условията за предоставяне на гаранция могат да варират и се определят от търговската политика на “ ФИКСЕЛ “ ЕООД.

При проявяване на дефект в рамките на гаранционния период, моля обадете се на телефоните, посочени в нашия уебсайт www.fix-electronics.com. Дефектното устройство / модул  следва да се транспортира директно до сервизния център на „ФИКСЕЛ“ ЕООД.

Процедура за предоставяне на гаранционно обслужване

  1. ПРИЕМ В СЕРВИЗ

Дефектните устройства / модули, трябва да бъдат доставени до сервизния център на „ФИКСЕЛ“ ЕООД с куриер или лично. Устройството / модулът, задължително следва да бъде придружен от описание на проблема.

  1. УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕФЕКТ

След получаването на устройството / модула в сервизния център, той се диагностицира от сервизните специалисти и се извършват необходимите действия за отстраняване на дефекта.

  1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГАРАНЦИЯТА

Мерките за изпълнение на гаранцията могат да бъдат:
– ремонт на устройството / модула;
– частична или цялостна замяна;
– възстановяване стойността на ремонта на устройството / модула, ако не е възможно друго решение;

Във всички изброени случаи срокът за изпълнение на гаранцията е един календарен месец.

  1. ВРЪЩАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО / МОДУЛА КЪМ КЛИЕНТА

След привеждането на устройството / модула в изправно състояние, той ще бъде изпратен обратно до адреса, посочен в заявката, по куриер или предаден лично на клиента в офиса на „ФИКСЕЛ“ ЕООД, според неговото желание. Времето за доставка за България е 48 часа. Възможно е някои населени места да се обслужват по предварително фиксиран от куриера график, в тези случаи доставката може да бъде повече от 48 часа.
За Чужбина времето за доставка се определя от страната на произход на клиента.

Гаранционният срок се удължава с времето на престоя на уреда в сервиза. Този интервал се счита от момента на постъпването в сервиза до привеждането на продукта в изправно състояние и изпращането му по куриер или уведомяването на клиента, че може да получи своята техника в съответния сервиз.

Не се счита за  рекламация всякакъв вид хардуерна и софтуерна манипулация (настройване, тунинговане и промяна) на оригиналния софтуер и хардуер заложени от производителя.

Последно актуализирани на 07.09.2020 г.